телефон
Обадете се сега:0877 700 870

79% от фирмите имат несъбрани вземания

credit-card-debt

79% фирмите имат просрочени несъбрани вземания от контрагенти, половината от които са други частни търговски дружества. 19% от просрочените дългове са от фирми с преобладаваща държавна и общинска собственост. Това показват данните от годишната анкета на БСК сред членовете на камарата „2012 г. през погледа на бизнеса“, цитирани от Econ.bg.

Другите големи длъжници на бизнеса са общинските администрации (16% от случаите) и централната държавна администрация (също 16%). В една трета от случаите (32%) просрочието е за повече от една година, 28% – за период от 2-3 месеца, 26% – за период 6-12 месеца, 14% – до 1 месец.

Трябва да се ускорят процедурите по несъстоятелност и да се премахне възможността за обявяването ? със задна дата, смята председателят на БСК Божидар Данев.

От там искат още цялостно преструктуриране на тарифите за правораздаване, както и нотариални услуги за дейността на съдия-изпълнителите.

„Тарифите не отговарят на действителността на българската икономика и затрудняват фирмите. Това са високи и оскъпяват стойността на кредитите, а при ликвидация на дружеството те затрудняват процедурата“, коментира Камен Колев от БСК.

От Камарата препоръчват още промени в законодателството в посока забрана за обявяване на обществени поръчки със забавено плащане, което може да продължи до 36 месеца, както и приватизация на дейността по връчване на призовки.

БСК настоява и за коректно транспониране на Директива 2000/35/ЕО относно борбата със забавяне на плащане по търговски сделки. Данев заяви, че са изпратили неколкократно писма до Народното събрание във връзка с транспонирането на директивата, но са останали без отговор.

www.inews.bg

FAQ Контакти
Препоръки Вижте препоръките ни
FAQ Често задавани въпроси
Qllective