телефон
Обадете се сега:0877 700 870

Цени

цени

Получаването на възнаграждение при извънсъдебното събиране на вземания е обвързано от постигането на конкретни резултати. След договарянето на конкретните условия сключваме възлагателен договор.

Предлагаме услугите си без скрити такси и заплащане на възнаграждение при успех, калкулирано като процент от събраната сума. Процента варира от 6% до 25% в зависимост от конкретния случай.

Определянето на процента се извършва въз основа на обективни критерии като:

  • размера на дълга;
  • изминал период след падежа;
  • обем на възложени вземания;
  • наличие на изискуеми документи за установяване на дълга;
  • осъществявана дейност от длъжника;

Ако желаете да ви предоставим повече информация, изпратете запитване или се обадете на 0877 700 870.

FAQ Контакти
Препоръки Вижте препоръките ни
FAQ Често задавани въпроси
Qllective