телефон
Обадете се сега:0877 700 870

Софтуер за събиране на вземания

oss-2

От началото на 2012 г. е въведен професионален софтуер, който позволява систематичното организиране на дейността по извънсъдебно и съдебно събиране на вземания. Нововъведението дава възможност за извършване на аналитични справки и анализ на основните категории задължения и ефективността при събирането им. Предвидена е възможност за предоставяне на корпоративните ни клиенти на отдалечен достъп, позволяващ извършването на справки, касаещи развитието по всеки възложен случай.

FAQ Контакти
Препоръки Вижте препоръките ни
FAQ Често задавани въпроси
Qllective