телефон
Обадете се сега:0877 700 870

Извънсъдебно

Контролирано събиране

Гарантирано събиране

Извънсъдебно събиране на вземания

Разбираме, че най-важни за развитието на вашия бизнес са клиентите ви. Има обаче случаи, в които не получавате дължимите ви се плащания, в предвидения за това срок. Включването на специализирания ни екип за разрешаване на казуса с клиента ви ще спомогне за бързото му приключване без да навлизате в конфликтни ситуации и да нарушавате добрия тон.

Ние ще ви предложим индивидуален подход при извънсъдебното събиране на вземанията ви, съобразен с конкретния случай и поведението на длъжника. Не трябва да забравяте, че колкото повече време минава от падежа на вашето вземане, толкова по трудно става неговото събиране. Затова ви предлагаме да се възползвате и от услугите ни по превенция на забавените плащания в резултат от дейността ви.

От нас ще получите:

 • Незабавно предриемане на действия след получаване на информация по случая;

 • Професионално отношение, коректност и конфиденциалност от целия ни екип;

 • Изпращане на писмени уведомления във връзка с дължимото плащане;

 • Провеждане на разговори и лични срещи за убеждаване за изпълнение на задълженията;

 • Предоставяне на безплатни консултации и съвети;

 • Предоставяне на периодичен отчет за извършваната дейност;

 • Становище във връзка евентуални възражения на длъжника;

 • Изготвяне на споразумения за разсрочено изплащане на задълженията в срокове съгласувани с кредитора;

 • Контрол по спазване на договорените срокове за плащане;

 • Възможност за изготвяне на различни доклади по отношение на длъжника;

 • Кол център, смс кампании, издирване и лични срещи;

 • Висок процент на възстановяване на събираеми вземания – до 85%;

 • Ниски разходи и запазване доброто име на клиента;

Ако желаете да ви предоставим повече информация, изпратете запитване или се обадете на 0877 700 870.

FAQ Контакти
Препоръки Вижте препоръките ни
FAQ Често задавани въпроси
Qllective