телефон
Обадете се сега:0877 700 870

Извънсъдебно

Контролирано събиране

Гарантирано събиране

Контролирано събиране на вземания

Превенцията има съществено значения за избягване натрупването на забавени плащания и възникването на несъбираеми вземания. За постигането на тези цели създадохме услугата “Болканс Груп Контрол”.

След запознаване със спецификите на вашата дейност ще изготвим индивидуализирана процедура по управление на процеса по събиране на фирмени вземания. Ще ви предоставим вътрешни правила, по които да бъде осъществявана процедурата по фактуриране и контрол за своевременно извършване на плащанията. Програмата включва разработване на конкретни действия и срокове, в които да бъдат осъществявани. Предоставяме ви обучение на служителите ангажирани с процеса и поставяне на обозначителни знаци, че издаваните фактури са под режима на контрол за своевременно плащане от Болканс Груп.

Преимущества:

  • професионално организиране на дейността по превенция на забавени плащания в дружеството;

  • прилагане на ясни и прозрачни правила;

  • еднакво отношение към получателите на предлаганите стоки и услуги;

  • съдействие от специалисти по събиране на вземания;

  • увеличаване на размера на навременните плащания;

  • гарантирана повишена събираемост при спазване на процедурата;

Ако желаете да ви предоставим повече информация, изпратете запитване или се обадете на 0877 700 870.

FAQ Контакти
Препоръки Вижте препоръките ни
FAQ Често задавани въпроси
Qllective