телефон
Обадете се сега:0877 700 870

Начало

Ние сме ваш доверен партньор в събирането на вземания от търговски дружества и частни клиенти. Съзнаваме затрудненията, до които водят забавените плащания и как се отразяват на вашата дейност. Затова ви предлагаме нашия опит и професионализъм при събирането на вземания.

От екипа на Болканс Груп ще получите индивидуален подход, професионално отношение, коректност и конфиденциалност по отношение на получената информация. Предлагаме ви услугите си без скрити такси и заплащане при успех. Възнаграждението ни се калкулира като процент от събраната сума. Започваме работа по вашия случай веднага след получаване на необходимата информация и склщчването на договор. Амбицията ни е да получите пълния размер на дължимoто във възможно най-кратки срокове.

Високият процент успеваемост постигаме благодарение на екипа ни и натрупаните опит и знания в дългогодишната ни дейност. Имаме представители в много от големите градове в България, както и редица международни партньори.

Контролирано събиране

Контролирано събиране

Превенцията има съществено значения за избягване натрупването на забавени плащания и възникването на несъбираеми вземания.

Извънсъдебно събиране

Извънсъдебно събиране

Ние ще ви предложим индивидуален подход при извънсъдебното събиране на вземанията ви, съобразен с конкретния случай.

Гарантирано събиране

Гарантирано събиране

За гарантираното събиране на вземания ви препоръчваме да сключите застраховка срещу вътрешен търговски риск.

Изпратете запитване сега
Вижте препоръките ни
Qllective